Radio 10 over commissie voor analyse Doedel dossier

In onderstand radiofragment van Radio 10 wordt minister Ramadhin geïnterviewd over de commissie van onafhankelijke experts die hij volgende week gaat installeren om het medisch dossier van Louis Doedel te analyseren. Ook komt ter sprake hoe het ervoor staat met de digitalisering van het genoemde dossier. Dit alles naar aanleiding van vragen van de nabestaanden van Louis Doedel, die gespannen wachten op inzage in het dossier.

BELUISTER HIER HET RADIO 10 FRAGMENT
Minister Ramadhin en nabestaande Nina Jurna bij de overhandiging van het medisch dossier van Doedel, 18-02-2021.

Dag van de Arbeid: Covid-19 frustreert hommage Doedel

Starnieuws, 1 mei 2021

Ravaksur Wrokoman dey: Covid-19 pandemie storende factor
Vandaag herdenken en vieren de werkers in vele landen op deze aardbol en ook in Suriname de Dag van de Arbeid. In Suriname is de eerste Wrokoman Dey in het jaar 1932 op een congres in Paramaribo herdacht. De grondlegger van de moderne vakbeweging in Suriname, Louis Doedel, heeft op dat eerste congres onder meer het volgende gesteld: ’Zonder klassenstrijd geen verbetering voor de arbeiders, zonder klassenstrijd geen opgaan naar een mooiere en betere wereld mogelijk voor de mens. Zien wij niet de wanhopige pogingen van de bezitters of bezittende klasse om verdeeldheid te zaaien in de gelederen der arbeidersklasse enkel maar om te kunnen profiteren van de tweedracht onder de arbeiders? Zien wij niet het wereldvermogen zich langzamerhand slechts in één hand ophopen om straks de gehele mensheid over te leveren aan de gril en winzucht van enkele geldbaronnen’?

LEES VERDER

VHV: Dick de Graaf over Louis Doedel

website Vrienden van de Historie van de Vakbeweging

Beschamende behandeling Louis Doedel aanleiding voor kritische reflectie

Koloniale erfenis en de vakbeweging

“Was Doedel vergeten? Ik wist niets van zijn lot, maar ik had het moeten weten en als ik mij wat dieper in de recente geschiedenis had verdiept had ik het kunnen weten. Het was beschamend. Doedel was om politieke redenen krankzinnig verklaard en zat 43 jaar vast in de psychiatrische inrichting Wolfenbuttel. Hij zou daaruit pas in 1980 worden ontslagen, enkele dagen voor zijn dood.(1)

Dat schrijft Jan Pronk in zijn recente boek Suriname, van wingewest tot natiestaat. Pronk was van 1973-1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking. In 1975, in de regeringsperiode van het kabinet Den Uyl, werd Suriname onafhankelijk.

LEES VERDER OP DE VHV WEBSITE

NRCS pakt kwestie medisch dossier Doedel op

Starnieuws publiceert vandaag een interview met Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) die bezig is de kwestie Doedel handen voeten te geven:

Nabestaanden van Louis Doedel hebben onlangs de minister van Volksgezondheid verzocht om het recent ‘gevonden’ medisch dossier zo snel mogelijk te laten digitaliseren en veilig te stellen omdat het van nationaal en historisch belang zou zijn’. [Zunder] merkt […] op, dat het een nobel streven van de familie is dat volledig wordt ondersteund, maar dat het hier gaat om ‘de casus Louis Doedel’ en dit is een nationale, regionale en internationale kwestie.

LEES HIER HET HELE ARTIKEL

Armand Zunder, bron: Starnieuws

Familie Louis Doedel wil inzage in medisch dossier

De brief van de familie van Louis Doedel aan de Surinaamse minister van Volksgezondheid (zie hieronder) werd opgepikt door verschillende media, lees hier de berichten:

STARNIEUWS

DAGBLAD SURINAME

Op 12 april schreven nabestaanden van Louis Doedel onderstaande brandbrief aan minister Ramadhin met als onderwerp vrijgave van het medisch dossier van Doedel dat sinds enige tijd in het bezit is van de regering:

Doedel blijft actueel

Voor De Ware Tijd Online interviewde Jason Pinas mensen die direct betrokken zijn bij het eerherstel van Louis Doedel: Henk Herrenberg, al actief vanaf de ontdekking dat Doedel nog leefde, in de jaren zeventig, en journalist en achternicht van Doedel Nina Jurna.

Onderwerp was het recent opgedoken medisch dossier van Doedel, dat netjes is overhandigd aan de regering van Suriname, maar waarvan sindsdien niets meer vernomen is. Over dit dossier werden in Nederland Kamervragen gesteld door PvdA Kamerlid Van den Hul. Minister Blok van Buitenlandse Zaken beantwoordde die vragen op 8 april jl. met deze brief gericht aan de Tweede Kamer.

Herrenberg is ervan overtuigd dat Doedel niet gek was toen ze hem onder dat voorwendsel opsloten, Jurna voorziet dat het medisch dossier wel een diagnose in die richting zou kunnen bevatten omdat men die nodig had om Doedel opgesloten te kunnen houden. Ze hamert op vrijgave van kopieën van het dossier en onderzoek met experts om het waarheidsgehalte te kunne duiden.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: DWTonline.com

Doedel uitgebreid in NRC

Wat zal het medische dossier van Louis Doedel in Suriname openbaren?

Suriname Vakbondsleider Louis Doedel, oudoom van correspondent Nina Jurna, verdween eind jaren 30 in Suriname in een inrichting. Deze maand dook zijn medische dossier op.

25 februari 2021 om 18:11

Standbeeld van Louis Doedel op Curaçao. Arts en onderzoeker Nizaar Makdoembaks (links) schreef een boek over hem.

Standbeeld van Louis Doedel op Curaçao. Arts en onderzoeker Nizaar Makdoembaks (links) schreef een boek over hem. Foto Sianaya Wolfert

LEES VERDER OP DE NRC WEBSITE