Publicaties downloaden

De boeken van Nizaar Makdoembaks kunt u op deze pagina gratis downloaden. Zij worden echter niet kosteloos geproduceerd. Als u het werk van Makdoembaks waardeert kunt u het historisch onderzoek en de productie van zijn publicaties ondersteunen met een vrijwillige bijdrage:

DONATIES

Maak uw vrijwillige bijdrage over naar
bankrekening NL37INGB0007824441
t.n.v. Solidariteit Zuidoost
o.v.v. donatie publicaties

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid.

DOWNLOAD DE STUDIES VAN SEOC-VOORZITTER MAKDOEMBAKS

Curaçao

  

     

Suriname

 

    

     

                         Anton de Kom
Twee in 1969 door de SSU Leiden gestencilde publicaties van De Kom met een inleiding door Nizaar Makdoembaks.

    

 

Oost-Indië

    

Oost- en West-Indië

 

Nederland