Historisch

Het boek ‘De Aprilmoorden – Berichten vanaf het Kerkhof van de Schande’ (Makdoembaks, 2012) bevat een bijlage met een bronnenlijst. Deze verwijst naar documenten die verzameld zijn in de nationale archieven van Curaçao (Willemstad) en Nederland (Den Haag).

Op deze pagina worden deze bronnen ontsloten voor het publiek. Hieronder vindt u links naar pdf documenten met scans van de originele stukken. Deze documenten zijn geordend volgens de lijst van Bijlage II, te vinden in het boek (pp. 101-104).

1. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2246, ‘Bestrijding opium op Biliton ter Oostk.v. Sumatra, 26 maart 1921, no. 65; 01. Gedoogd opium Banka tinmijn

2. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Staten van Curaçao, Onderzoekscommissie: ‘Het Chineezenconflict’. Nummer 44, 6 augustus 1942; 02. Ondz. cie Het Chinezenconflict

3. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie‘, Het C.S.M.-Chineesche zeelieden-conflict’, 4 juni 1942; 03. Gouv. Wouters-1

4. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Nr.1.831, ‘Zeelieden-Centrale’, nummer 2711/128, 12 -07-1940; 04. War bonus

5. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Nr.1.831, ‘Zeelieden-Centrale’, augustus 1940; 05. Gage conflict Chinezen

6. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Nr.1.831, ‘Zeelieden-Centrale’, augustus1940; 06. Chinezen teruggezonden

7. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Nr.3.07.531: Gouverneur van Curaçao; 07. Kasteel – CPIM

8. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Zeelieden-Centrale, Nr.1.831, Bijlage C.P.I.M.-arbeiders; 08. Klachten CPIM arbeiders

9. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Zeelieden-Centrale, Nr.1.831; 09. Gronemeijer

10. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernements Secretarie Curaçao, IV. 07, ‘Jaarverslagen’; 10. Opium – Nat arch Curaçao
Bijlage Opium 6-46: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers, 1815-1940, nummer toegang 2.05.03, inventarisnummer 1537 VERKORT: NL-HaNA, BuZa, A-dossiers tot 1940, 2.05.03, inv. r. 1537; 10. Opium – Nat arch Den Haag

11. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Nr.1.831: ‘Behandeling van Venezolaanse arbeiders in Curaçao’;

12. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Nr.1.831: Zeelieden-Centrale; 12. Curiel Cecilia Hernandes

13. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief, 1901-1940, nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 371 , Bijlagen 1-10, Communistische propaganda op Curaçao; 13. Commun. propag. Curaçao

14. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie, ‘Het C.S.M.-Chineesche zeelieden-conflict’, telegramnummer 177, 178, 21 april 1942; 14. Gouv. Wouters-2

15. NL-HaNA Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2645, Mailverslag Curaçao No.8, 12 juni 1924, no. 14; 15. Staking Enthoven

16. Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Journalen 2de district 1936 t/m 1942, oud-inventarisnr. 3.07.77; 16. Journaal 2e district 1942

17. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief, 1901-1940, nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 369; 17. Chinese communisten

18. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie, ‘Het C.S.M.-Chineesche zeelieden-conflict’, nummer 2668/102, 2 mei 1942; 18. Politie rapport Aprilmoorden

19. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie, ‘Het C.S.M.-Chineesche zeelieden-conflict’, processen-verbaal politie op Curaçao, afd. Recherche en Vreemdelingendienst; 19. Proces verbaal Aprilmoorden

20. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie, ‘Het C.S.M.-Chineesche zeelieden-conflict’, directie C.P.I.M.: ‘inzake de in het kamp Suffisant ondergebrachte van C.S.M.-tankers afkomstige Chineezen’; 20. Memorandum CPIM Aprilmoorden

21. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief, 1901-1940, nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 371 , Bijlagen 1-12; 21. Uitgewezen Chinezen

22. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie Curaçao, Nr.1.831: Gage-regeling voor zeelieden, Bijlagen E, F, G1,2,3,4, H, Ia,b,c, J,1,2, K, L1,2, M1,2,3, N, O, P, Q, telegrammen

23. C.S.M. TANKERS: # C.S.M. Tankers E Klasse; webpagina cnooks

24. Scheepsramp 21 febr 1942: Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernements Secretarie, nr.3028; 24. Scheepsramp 21 feb 1942

25. SHELL TANKERS: # C.S.M. Lichter Oranjestad: Bakker, G.W. & O’Connor, V.G., Geschiedenis van de Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij, voorafgegaan door een beknopt historisch overzicht van de ontwikkeling van de haven van Curaçao, 1962, n.p.; Emmastad. # Tankers Ocana, Rafaela en Rosalia: webpagina cnooks

26. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Algemeen Secretarie Curaçao N.A., Nr. 1.835.4 = nr. 707: Vorderen van bijzondere diensten bij de Scheepvaart; 26. Vaarplichtbesluit

27. Voormalig gouverneur G.J.J. Wouters over zijn herinneringen aan zijn aftreden als gouverneur van Curaçao, document d.d. 9-9-1957. Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 155 P.S. Gerbrandy, 1900-1960, nummer toegang 2.21.068, inventarisnummer 114; 27. Gebrandy over Gouv. Wouters

28. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën, 1901-1953, Openbaar Verbaal
Toegangsnummer 2.10.36.04, Inventarisnummer 2672, Bastet (CPIM), 9 october 1924, no.77 Onderwerp: ‘Poenale sanctie nakoming van arbeidsovereenkomsten door werknemers’; 28. Bastet Poenale sanctie