Monumenten

De SEOC beheert diverse monumenten op twee locaties in Willemstad.
Op de begraafplaats Kolebra Bèrdè onderhoudt de stichting:

  • de graven van de slachtoffers van de Aprilmoorden;
  • de graven van drie andere Chinese oorlogsslachtoffers;
  • het standbeeld voor de Surinaamse vakbondsman Louis Doedel

Bij Suffisant, de plaats delict van de Aprilmoorden, heeft de stichting ook een monument geplaatst:

Op beide locaties organiseert de SEOC jaarlijks 20 april en 4 mei herdenkingsbijeenkomsten.

Kolebra Bèrdè

Op de voormalige begraafplaats voor heidenen en andere zondaars – sinds 2003 gewijde grond, op instigatie van de SEOC – bevinden zich de graven van de slachtoffers van de Aprilmoorden. Een massagraf dat gemarkeerd wordt door een zuil met daarop de namen van deze Chinese zeelieden. Lees hier meer over deze geschiedenis of schaf u één van de SEOC publicaties over deze tragedie aan.

In 2016 ontdekte de SEOC via publicaties en de website Traces of War van het STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)*, dat er op Kolebra Bèrdè nog 3 Nederlandse oorlogsslachtoffers liggen. Het gaat om 3 Chinese zeelieden die bij de koopvaardij werkzaam waren en wier schepen in WO II door de Duitsers werden getorpedeerd. Om niet nader achterhaalde redenen werden deze 3 mannen net als de slachtoffers van de Aprilmoorden anoniem begraven in de ongewijde grond van het kerkhof van de schande. Sinds die ontdekking beheert de SEOC ook deze graven op Kolebra Bèrdè. Bij haar eigen alternatieve 4 mei herdenking van 2017 liet de SEOC drie plaquettes plaatsen om deze Nederlandse oorlogsslachtoffers aan de vergetelheid te ontrukken.

RIP Kwai Chan

 

RIP Fa King

 

RIP Yong Ah. Chong

*Overigens is bij het Traces of War project ook informatie te vinden over de graven van de slachtoffers van de Aprilmoorden, zie Massagraf Chinese Zeelieden Kolebra Bèrdè.

Monumento 20 dí april 1942 Suffisant

Dit monument, een enorm stuk vulkanisch gesteente, staat op de plaats waar in 1942 het Kamp Suffisant stond – de plaats waar de fatale schietpartij plaats vond die nu bekend staat als ‘de Aprilmoorden’. Het monument werd opgericht in 2015 en bij de Aprilmoorden-herdenking van dat jaar vond de officiële onthulling plaats. In 2016 werd zowel bij Kolebra Bèrdè als te Suffisant een herdenking gehouden. Eind april 2016 kreeg het monument zijn definitieve vorm en daarna hield de SEOC er op 4 mei een alternatieve dodenherdenking. Meer informatie over dit alles vindt u in de jaar overzichten van 2015 en 2016.

Op 25 april 2022 heeft de locatie van het voormalig Kamp Suffisant officieel de naam ‘Memorial Park 20 April 1942’ gekregen en werd het beheer van het park toegekend aan de SEOC.

Kamp Suffisant in 1942.

Het in 2016 voltooide monument waar sindsdien de jaarlijkse SEOC herdenkingen gehouden worden.

Zicht op Memorial Park 20 April 1942.
Klik op de foto voor de locatie in Google Maps.