Voormalig Kamp Suffisant nu ‘Memorial Park 20 April 1942’

In 2016 plaatste de SEOC op het terrein van voormalig Kamp Suffisant een herdenkingsmonument voor de Aprilmoorden van 1942. Op 25 april 2022 ondertekenden de Curaçaose minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning, de heer ing. C Cooper Msc., en de minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport, de heer S. van Heydoorn, en vertegenwoordigers van de SEOC, de heren Wim van Lamoen en Junness E. Sint Jago, een beheerovereenkomst voor deze historische locatie, die voortaan officieel Memorial Park 20 April 1942 heet en inmiddels ook als zodanig te vinden is via Google maps: