Medisch experimenteren op onderdrukten nog geen geschiedenis

Begin dit jaar publiceerde SEOC-voorzitter Makdoembaks een historische studie getiteld ‘Medisch massa-experiment op analfabete yawspatiënten‘ (deze is hier te downloaden). Journalist Yvonne B. Olf trekt in een groot opiniestuk in het Antilliaans Dagblad van afgelopen zaterdag (25-6-2022) een lijn van de geschiedenis die Makdoembaks beschrijft naar de praktijken van de farmaceutische industrie van tegenwoordig. Lees het volledige stuk hier online:

Antilliaans Dagblad – 25-06-2022 – p10

Antilliaans Dagblad – 25-06-2022 – p11

Opnieuw onderzoek naar moord op Henri Benjamin Marquez van 30 mei 1940

Yvonne B. Olf kreeg het boek ‘De executie van Diana Marquez’ vader‘ (2016) van de hand van SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks in handen. Marquez werd doodgeschoten omdat hij volgens zijn moordenaar, de Nederlandse militair C.J. van Roseel, verkeerde dingen zei. De koloniale overheid moffelde zowel het stoffelijk overschot van Marquez als de gebeurtenis weg.

Olf startte een nieuw onderzoek naar de nooit opgehelderde zaak die de nabestaanden zoveel leed en nooit enige closure bracht. In het Antilliaans Dagblad van de afgelopen dagen publiceerde Olf hier een tweeluik over:

Lees hier deel 1 van ‘De koelbloedige moord op Marquez’, dd. 18-06-2022

Lees hier deel 2 van ‘De koelbloedige moord op Marquez’, dd. 20-06-2022

Het boek van Makdoembaks kan u hier gratis downloaden.

Voormalig Kamp Suffisant nu ‘Memorial Park 20 April 1942’

In 2016 plaatste de SEOC op het terrein van voormalig Kamp Suffisant een herdenkingsmonument voor de Aprilmoorden van 1942. Op 25 april 2022 ondertekenden de Curaçaose minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning, de heer ing. C Cooper Msc., en de minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport, de heer S. van Heydoorn, en vertegenwoordigers van de SEOC, de heren Wim van Lamoen en Junness E. Sint Jago, een beheerovereenkomst voor deze historische locatie, die voortaan officieel Memorial Park 20 April 1942 heet en inmiddels ook als zodanig te vinden is via Google maps:

Renovatie Chinees verenigingsgebouw van Nederlands spijtgeld

Na de herdenking van de Aprilmoorden afgelopen 20 april werd bekend dat met de Nederlands spijtbetuiging een bedrag van 500.000 euro beschikbaar werd gesteld aan de Chinese vereniging op Curaçao. Het bedrag is bedoeld om de renovatie van het verenigingsgebouw aan de Concordiastraat te Scharloo te voltooien. De vereniging is al 13 jaar bezig om die renovatie te realiseren. Wat overblijft zal gaan naar hulpbehoevenden binnen de Chinese gemeenschap.

Lees het volledige verhaal door op de foto’s hieronder te klikken:

Het volledige AD artikel over de spijtbetuiging, de gift en de renovatie, 3 mei 2022.
Antilliaans Dagblad over het vervallen verenigingshuis op 2 augustus 2011.

SEOC kranslegging herdenking Aprilmoorden 2022

Terwijl men op Suffisant, plaatse delict, bezig was alles in gereedheid te brengen voor de officiële herdenking van de Aprilmoorden 2022 – dit jaar 80 jaar geleden! – legden SEOC voormannen Junnes Sint Jago (secretaris) en Wim van Lamoen (coördinator en woordvoerder) op de ochtend van 20 april 2022 een krans op de laatste rustplaats van de op 20 april 1942 doodgeschoten Chinese zeelieden: begraafplaats Kolebra Berde.

Programma Aprilmoorden herdenking 2022

Vandaag vindt van 16u00 tot 18u00 de Aprilmoorden Herdenking 2022 plaats te Suffisant, Willemstad. Tachtig jaar geleden voltrok zich het stakingsdrama waarbij minstens 15 Chinese zeelieden werden doodgeschoten en velen werden verwond. De CPIM (SHELL) en de koloniale autoriteiten waren verantwoordelijk, maar poogden de tragedie in de doofpot te stoppen. De stoffelijke resten van de slachtoffers werden anoniem begraven in een massagraf op begraafplaats Kolebra Berde. Pas meer dan 60 jaar later was de SEOC in staat deze mensen uit de anonimiteit te halen. Sindsdien wordt deze zwarte bladzijde jaarlijks herdacht, sinds 2012 met steun en medewerking van de Curaçaose overheid.

Het programma van vandaag ziet er als volgt uit:

Aprilmoorden 80 jaar – herdenking 20 april

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat een staking van 400 Chinese zeelieden van de CPIM (SHELL) op Curaçao werd gebroken met bruut staatsgeweld dat tientallen gewonden en minstens 15 doden tot gevolg had. De Chinezen staakten voor betere beveiliging tegen het oorlogsgeweld op zee en een gelijke behandeling ten opzichte van zeelieden met andere nationaliteiten. Middenin WO II schoten de autoriteiten de CPIM te hulp met geladen geweren om de Chinese zeemannen – veelal stokers die het zwaarste werk aan boord deden en onmisbaar waren – weer aan het werk te krijgen. Werkwillenden moesten gescheiden worden van de aanjagers van de staking, desnoods met geweld. En zo geschiedde…

Kom naar de herdenking van deze historische tragedie, een zwarte bladzijde uit de koloniale WO II geschiedenis: