SEOC

De Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) maakt zich hard voor het in in ere herstellen van genegeerde of miskende slachtoffers van WOII op Curaçao. Het gaat hierbij onder meer om:

  • de slachtoffers van de Aprilmoorden – Chinese zeelieden werkzaam bij de CSM (later Shell) die werden doodgeschoten bij een poging hun staking voor betere beveiliging tegen het oorlogsgeweld te breken;
  • genegeerde oorlogsslachtoffers bij de koopvaardij die werden begraven op Curaçao;
  • de op Aruba door een Nederlandse marinier vermoorde Curaçaoënaar Henri Benjamin Marquez

Hiertoe beheert de stichting een tweetal nationale monumenten: het oorlogsmonument Monumento 20 dí april 1942 Suffisant en begraafplaats Kolebra Bèrdè.
De SEOC doet haar werk onder voorzitterschap van onderzoeker en publicist Nizaar Makdoembaks, die zich op persoonlijke titel bekommert om het eerherstel van de Surinaamse vakbondsman Louis Doedel. Makdoembaks liet een standbeeld van Doedel plaatsen daar waar die zijn sociale strijd begon: Willemstad, Curaçao.

De geschiedenis van de SEOC en haar activiteiten is te vinden in het BERICHTEN ARCHIEF en de JAAROVERZICHTEN in de sidebar rechts.

Telefonisch contact: de heer Wim van Lamoen, woordvoerder SEOC, telefoonnummer: 5682481

Doelstellingen, vrij naar de officiële statuten:

a. na te streven dat de in april 1942 omgekomen Chinese contractarbeiders werkzaam bij de Curacaosche Petroleum Industrie Maatschappij en begraven op de openbare begraafplaats Kolebra Bèrdè te Curaçao, de status van oorlogsslachtoffer verkrijgen door erkenning als zodanig vanwege de daartoe meest aangewezen organisaties casu quo instanties op Curaçao en in Nederland;

b. het zorgdragen voor een aanvulling en in alle opzichten een correcte historische beschrijving van hetgeen zich destijds heeft afgespeeld in alle documenten en boeken die betrekking hebben op de geschiedschrijving en die bestemd zijn voor alle burgers, scholieren en studenten op de Nederlandse Antillen, Aruba en in Nederland;

c. mogelijk andere gebeurtenissen, die als resultaat van verder onderzoek uit de periode van de Tweede Werelddoorlog op Curaçao aan het licht komen, eveneens historisch vast te leggen;d. het organiseren van herdenkingen van genoemde slachtoffers jaarlijks op twintig april;

e. het organiseren van activiteiten op Kolebra Bèrdè die toegankelijk zijn voor de bevolking en toeristen om de kennis omtrent de achtergrond van de bedoelde gebeurtenissen te bevorderen;

f. het doen renoveren, beheren en onderhouden van gemelde begraafplaats Kolebra Bèrdè, indien mogelijk onder auspiciën van het Hoofd van de Burgerlijke Stand, die conform artikel 36 van het Publicatieblad 1919 nummer 21 belast is met de leiding betreffende het onderzoek in deze kwestie.