2002 – Eerste contacten

Op 16 april 2002 verscheen in Het Parool een artikel van de hand van Frans Peeters, getiteld ‘Een vergeten Antilliaans drama’. Dit was de tweede keer dat Nizaar Makdoembaks kennis nam van het stakingsdrama van 1942. Nu wilde hij er het fijne van weten. Hij besloot daarom een Antilliaanse kennis te bellen die hij had leren kennen via de StIDA-Debatingclub (Stichting Interculturele Dienstverlening Amsterdam). Deze man, Chong Wilson Sint Jago bleek de broer te zijn van een historicus die in 2001 een studie over dit drama had gepubliceerd: de heer Junnes E. Sint Jago.

Chong Wilson Sint Jago

Na lezing van Sint Jago’s boek De tragedie van 20 April 1942 sloeg de verontwaardiging pas goed toe bij Makdoembaks. Niet alleen maakte hij zich kwaad over het leed dat destijds de stakende Chinese stokers was aangedaan, ook het selectief citeren en verkondigen van halve waarheden in de krantenartikelen stoorde hem mateloos. Sint Jago’s studie werd nergens bij de berichtgeving betrokken terwijl het de enige grondige studie van deze geschiedenis betreft. Makdoembaks besloot deels uit woede, deels uit nieuwsgierigheid de zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Junnes Sint Jago met zijn dochter Sonana

Daartoe startte hij in september 2002 een briefwisseling met Junnes Sint Jago, die graag inging op Makdoembaks’ voorstellen om de zaak van de Chinezen meer bekendheid te geven, nabestaanden op te sporen en hun begraafplaats in ere te herstellen. Sint Jago beschikte over verschillende connecties op Curaçao, zowel binnen als buiten de Chinese gemeenschap van het eiland. Makdoembaks zocht ondertussen de hulp van RTV Rijnmond bij zijn plannen voor rehabilitatie van de slachtoffers en een degelijke aanvulling op de geschiedschrijving over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Hij kreeg echter geen enkele reactie. Zo werd het al snel duidelijk dat Makdoembaks en Sint Jago alleen stonden in hun strijd voor de nagedachtenis van de Chinese stokers. Makdoembaks stelde daarop voor een stichting te beginnen die hun plannen zou kunnen helpen bespoedigen en daarnaast sympathisanten aan zou kunnen trekken.