Lang gezocht medisch rapport Louis Doedel terecht – DWT

Nieuws Suriname – De Ware Tijd
Berichten van vandaag

Nina Jurna noemt het vinden van het medisch dossier van haar oom Louis Doedel een ‘emotioneel en historisch moment’. Op de achtergrond kijken minister Amar Ramadhin en Rudi Dwarkasing, medisch directeur PCS, het rapport in. Foto: Twitter Nina Jurna

PARAMARIBO – Het lang gezochte medisch rapport van oud-vakbondsleider en activist Louis Doedel is donderdag overhandigd aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het dossier is onlangs gevonden op het kantoor van Radj Jadnanansing, directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).

Doedel is maar liefst 43 jaar lang ’ter observatie’ opgenomen geweest in deze instelling, omdat hij protesteerde tegen de toenmalige koloniale overheid onder leiding van gouverneur Johannes Kielstra. Medisch directeur Rudi Dwarkasing zegt dat het dossier een kopie is. Hij is er wel ervan overtuigd dat het rapport compleet is. “We hebben hier alle informatie met betrekking tot de opname tot de laatste dag van de heer Louis Doedel. En we hebben gemeend om hiermee de verantwoordelijkheid over te dragen aan het ministerie zodat dit nooit meer verloren kan gaan”, merkt Dwarkasing op. Hij onderstreept dat dit rapport een gevoelig dossier is dat van grote betekenis zal zijn voor geschiedenis.

Ramadhin zegt dat hij zelf verrast was toen hij hoorde dat de stukken terecht zijn. Volgens de bewindsman is het belangrijk dat de werkelijke reden waarom Doedel zolang in PCS moest doorbrengen eindelijk boven water komt. Ook de omstandigheden waaronder de vakbondsleider in de instelling moest verblijven moeten bekend worden gemaakt. “Het is zeker voor zijn familie en nabestaanden interessant om te weten of dit een terecht besluit is geweest”, merkt Ramadhin op. Als minister zal hij zich over deze archieven ontfermen.

Hoewel het medisch rapport al is overhandigd, is de inhoud nog niet bekendgemaakt. Wanneer de familie en de rest van de gemeenschap inzage zou kunnen krijgen durft de bewindsman nog niet te zeggen. Daarvoor wil hij eerst goed afstemmen met andere deskundigen. Journalist Nina Jurna, familielid van Doedel, noemt het vinden van het rapport een “emotioneel moment”. “Ik ben zelf al 24 jaar op zoek naar dit dossier. Recentelijk begreep ik dat het gestolen was, maar het blijkt dat het al die tijd in PCS was. Het is voor mij een heel emotioneel en historisch moment. Ik hoop dat wij als familie toegang krijgen tot dit dossier”, aldus Jurna.

Als familielid heeft ze altijd gepleit voor eerherstel van Doedel. Met het vinden van het medisch rapport hoopt ze nu dat Nederland eindelijk tot verantwoording wordt geroepen. Ze ziet graag dat het voormalige moederland toegeeft dat er fouten zijn gemaakt om Doedel zo lang ter observatie op te nemen en dat hij en de nabestaanden degelijke excuses krijgen. Ramadhin staat ook open voor eerherstel van Doedel. Hij wil voorlopig nog geen commentaar geven over de manier hoe dat zou moeten gebeuren.