MEDISCH DOSSIER DOEDEL PLOTSKLAPS TERECHT

Vlak voor het nieuwe boek van SEOC voorzitter Makdoembaks over de Surinaamse activist Louis Doedel naar de drukker gaat, ontvangt hij op 18 februari 2021 een e-mail van de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, de heer Raj Jadnanansing. Het was een bericht dat Jadnanansing op 17 februari 2021 naar Nina Jurna (journalist en achternicht van Louis Doedel) stuurde en een dag later middels een fwd naar Makdoembaks. Jadnanansing schreef dat hij het medisch dossier van Doedel had gevonden: ‘[het dossier] bleek al die tijd verstopt te zijn in mijn werkkamer’.

Het boek van Makdoembaks is van inleiding tot conclusie een pleidooi voor het boven tafel halen van dit medisch dossier van Doedel, die men meer dan 40 jaar opgesloten hield in Wolffenbuttel, de latere LPI.

Onder meer op deze site is te lezen en horen hoe een eind 2020 verspreidde conceptversie van het boek veel aandacht voor deze zaak genereerde in de pers in Suriname en Nederland.

Onder andere zei Biemla Gajadien van Radio ABC in een interview dat zij hield met Nina Jurna, dat zij bij haar voorbereiding op dat interview had begrepen dat het medisch dossier van Doedel was gestolen: ‘Dus degene die het gestolen heeft, die moet het teruggeven’.

En nu is het dus ineens terecht. Vanwege het historisch gewicht liet Jadnanansing het dossier – ‘een lijvig stuk’ – op 18 februari 2021 aan zijn directe baas, de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin overhandigen door de medisch directeur van het PCS, Rudi Dwarkasing, in bijzijn van Jurna.

Nina Jurna op kantoor bij minister Ramadhin.

In reactie op mijn verzoek om het dossier direct te scannen en per ommegaande aan mij te mailen antwoordde Jadnanansing dat hij er het volste vertrouwen in had dat het dossier via de minister zou belanden ‘waar het nodig is’.

Terwijl het boek naar de drukker gaat wachten wij in spanning bericht van het ministerie af. Wie weet kan een deel van de vraagstukken die in dit boek aan de orde komen dan toch eindelijk worden opgelost met behulp van deze hoogst toevallige vondst.