Nieuw boek Makdoembaks: Lachmon en Hindostaanse godfathers in Suriname

De geschiedenis van de kantraki’s – Indiase contractarbeiders en hun nazaten – in Suriname kenmerkt zich door een niet aflatende overlevingsstrijd. Binnengehaald voor werk dat voorheen slaafgemaakten verrichtten, vormden zij de geminachte onderkant van de maatschappij. Naarmate hun aantal toenam, groeide hun etnisch bewustzijn en besef van de eigen cultuur en gingen zij zich verenigen. Beetje bij beetje ontworstelden zij zich aan het juk van afhankelijkheid. Zo konden enkele kantraki’s uitgroeien tot grote Surinamers die aan het roer stonden van grote Hindostaanse organisaties in het hedendaagse Suriname.

Verrassend is dat één van de bepalende factoren daarbij de handel in ganja en opium was, waarmee kantraki’s behendig van het schemergebied tussen legale en illegale handel profiteerden.

Makdoembaks reconstrueert aan de hand van nieuw, veelal anekdotisch materiaal de levens van enkele kantraki’s en hun familie. Speciale aandacht krijgt advocaat Jagernath Lachmon, een politicus die groot werd op de schouders van de godfathers die hem voorgingen. Een man die soms laveerde tussen publieke functie en criminele contacten. Bovendien schetst de auteur de ontwikkeling van kantraki tot volwaardig burger van Suriname in een even ontroerend als waardig verslag van de levensloop van zijn eigen vader: van kippendief tot gevangenisbewaarder.

U kunt een pdf van deze publicatie downloaden op de Publicaties pagina.

SEOC voorzitter onthult medische gevolgen Bijlmerramp 1992

Dertig jaar geleden, op 4 oktober 1992, stortte een El Al-vrachtvliegtuig neer op twee flats in de Bijlmer. Deze ramp leidde tot diverse onderzoeken door een veelheid aan instanties. Tientallen vragen bleven echter onbeantwoord. Zo deed men nooit epidemiologisch onderzoek naar de medische gevolgen voor de bewoners. Waarom dat niet gebeurde, weet niemand.

DOWNLOAD DE PDF (lowres) OP DE PAGINA PUBLICATIES DOWNLOADEN

Voormalig Bijlmer-huisarts Nizaar Makdoembaks doorbreekt die sluier van stilte en geheimhouding. In het boek Morbiditeit en mortaliteit in de Bijlmer na de vliegramp van 1992 maakt hij geanonimiseerde patiëntengegevens uit zijn praktijk openbaar. Hij onthult gezondheidsklachten die tot op heden onbekend bleven: van meer dan 300 mensen met onverklaarbare lichamelijke klachten en ziekten tot en met een verdrievoudiging van het aantal miskramen, gevallen van wiegendood en kinderen met aangeboren afwijkingen. Pregnant zijn ziektegevallen die extreem zeldzaam zijn: iemand met metatropische dysplasie, een erfelijke aandoening die wereldwijd in totaal slechts 50 keer is beschreven; iemand met het syndroom van Pearson, een afwijking die hooguit bij 60 mensen in de wereld is aangetoond.

Makdoembaks wil met deze onthullingen de weg vrijmaken voor een vergelijkend onderzoek naar de medische gevolgen van de vliegramp en de oorzakelijke verbanden tussen de ramp en de gezondheidsklachten. Temeer omdat alle gegevens gewoon beschikbaar zijn: in de archieven van huisartsen en ziekenhuizen. Welke onderzoeker neemt die uitdaging aan?

SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks publiceerde eerder meer dan vijftien studies over de geschiedenis van de voormalige Nederlandse koloniën. In 2021 publiceerde hij de studie Racisme in de Bijlmer (eveneens te vinden op de pagina publicaties downloaden).

HiMA vecht voor water en tegen armoede op Curaçao

De vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) daagt het Land Curaçao voor de rechter om schoon drinkwater voor alle bewoners af te dwingen, ook voor de allerarmste gezinnen. In het Antilliaans Dagblad en Amigoe verschenen artikelen waarin HiMA-voorzitter Yvonne B. Olf tekst en uitleg geeft over de achtergrond en de doelen van de zaak.

KLIK OP DE AFBEELDING EN LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL IN AMIGOE VAN 4 AUGUSTUS 2022
VOORPAGINA ANTILLIAANS DAGBLAD 4 AUGUSTUS 2022
VERVOLG ARTIKEL ANTILLIAANS DAGBLAD, KLIK OP DE AFBEELDING

Schokkende documentaire over racisme bij Nederlandse politie

Een maand geleden werd de documentaire ‘De blauwe familie’ van Maria Mok en Meral Uslu in Nederland uitgezonden en schokte de natie. Duizenden reacties, Kamervragen – hoe kan het dat zulke “VS-toestanden” in Nederland bestaan?!! Lees de bespreking door Yvonne B. Olf in het Antilliaanse Dagblad van 20 juli jl.:

‘Memorial Park 20 april 1942’ voorbij 1000 views

Het Memorial park 20 April 1942 werd na de officiële opening door Wim van Lamoen (SEOC-secretaris en betrokkene van het eerste uur) op Google Maps geplaatst. Sindsdien, medio mei, is deze locatie daar meer dan 1000x bekeken. SEOC-voorzitter en activist Nizaar Makdoembaks verbaast dat niet. In een reactie liet hij weten: “De geschiedenis van de gevolgen van het Nederlandse kolonialisme wordt nu wereldwijd getriggerd.”

Zoektocht naar begraafplaats Henri Marquez begonnen

Opinieschrijver Yvonne B. Olf heeft bij de Nederlandse staat een verzoek ingediend tot openbaarmaking van de locatie waar Henri Benjamin Marquez begraven ligt. Marquez werd in 1940 door een Nederlandse marinier op Aruba doodgeschoten en daags daarna door de autoriteiten op een onbekende plek begraven. Dochter Diana Morena Marquez (86) en haar broers en zussen weten tot op de dag van vandaag niet waar hun vader begraven ligt. Lees hier het verslag van Olf, zoals gepubliceerd in Amigoe van 18 juli jl.:

Medisch experimenteren op onderdrukten nog geen geschiedenis

Begin dit jaar publiceerde SEOC-voorzitter Makdoembaks een historische studie getiteld ‘Medisch massa-experiment op analfabete yawspatiënten‘ (deze is hier te downloaden). Opinieschrijver Yvonne B. Olf trekt in een groot stuk in het Antilliaans Dagblad van afgelopen zaterdag (25-6-2022) een lijn van de geschiedenis die Makdoembaks beschrijft naar de praktijken van de farmaceutische industrie van tegenwoordig. Lees het volledige stuk hier online:

Antilliaans Dagblad – 25-06-2022 – p10

Antilliaans Dagblad – 25-06-2022 – p11