VHV: Dick de Graaf over Louis Doedel

website Vrienden van de Historie van de Vakbeweging

Beschamende behandeling Louis Doedel aanleiding voor kritische reflectie

Koloniale erfenis en de vakbeweging

“Was Doedel vergeten? Ik wist niets van zijn lot, maar ik had het moeten weten en als ik mij wat dieper in de recente geschiedenis had verdiept had ik het kunnen weten. Het was beschamend. Doedel was om politieke redenen krankzinnig verklaard en zat 43 jaar vast in de psychiatrische inrichting Wolfenbuttel. Hij zou daaruit pas in 1980 worden ontslagen, enkele dagen voor zijn dood.(1)

Dat schrijft Jan Pronk in zijn recente boek Suriname, van wingewest tot natiestaat. Pronk was van 1973-1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking. In 1975, in de regeringsperiode van het kabinet Den Uyl, werd Suriname onafhankelijk.

LEES VERDER OP DE VHV WEBSITE