Dag van de Arbeid: Covid-19 frustreert hommage Doedel

Starnieuws, 1 mei 2021

Ravaksur Wrokoman dey: Covid-19 pandemie storende factor
Vandaag herdenken en vieren de werkers in vele landen op deze aardbol en ook in Suriname de Dag van de Arbeid. In Suriname is de eerste Wrokoman Dey in het jaar 1932 op een congres in Paramaribo herdacht. De grondlegger van de moderne vakbeweging in Suriname, Louis Doedel, heeft op dat eerste congres onder meer het volgende gesteld: ’Zonder klassenstrijd geen verbetering voor de arbeiders, zonder klassenstrijd geen opgaan naar een mooiere en betere wereld mogelijk voor de mens. Zien wij niet de wanhopige pogingen van de bezitters of bezittende klasse om verdeeldheid te zaaien in de gelederen der arbeidersklasse enkel maar om te kunnen profiteren van de tweedracht onder de arbeiders? Zien wij niet het wereldvermogen zich langzamerhand slechts in één hand ophopen om straks de gehele mensheid over te leveren aan de gril en winzucht van enkele geldbaronnen’?

LEES VERDER