Doedel blijft actueel

Voor De Ware Tijd Online interviewde Jason Pinas mensen die direct betrokken zijn bij het eerherstel van Louis Doedel: Henk Herrenberg, al actief vanaf de ontdekking dat Doedel nog leefde, in de jaren zeventig, en journalist en achternicht van Doedel Nina Jurna.

Onderwerp was het recent opgedoken medisch dossier van Doedel, dat netjes is overhandigd aan de regering van Suriname, maar waarvan sindsdien niets meer vernomen is. Over dit dossier werden in Nederland Kamervragen gesteld door PvdA Kamerlid Van den Hul. Minister Blok van Buitenlandse Zaken beantwoordde die vragen op 8 april jl. met deze brief gericht aan de Tweede Kamer.

Herrenberg is ervan overtuigd dat Doedel niet gek was toen ze hem onder dat voorwendsel opsloten, Jurna voorziet dat het medisch dossier wel een diagnose in die richting zou kunnen bevatten omdat men die nodig had om Doedel opgesloten te kunnen houden. Ze hamert op vrijgave van kopieën van het dossier en onderzoek met experts om het waarheidsgehalte te kunne duiden.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: DWTonline.com