HERDENKING 2020

Wegens de corona-pandemie zal de publieke herdenking van de Aprilmoorden dit jaar geen doorgang vinden. Maar hoe we met z’n allen ook uit deze lock-down tevoorschijn komen, de SEOC zal de weggemoffelde slachtoffers van de schietpartij van 1942 blijven gedenken! Dit jaar door hieronder een bloemlezing te plaatsen uit de video’s van de herdenkingen van de voorgaande jaren.

Beleef nog eens enkele van de mooiste momenten uit de herdenkingen die de afgelopen jaren op foto en video zijn vastgelegd.

2003 / 2010
Pater Amado Römer sprak bij de allereerste herdenking in 2003; bisschop Luis Secco kwam begraafplaats Kolebra Bèrdè inzegenen:

In 2010 ontvingen wij het droeve bericht van Römers overlijden en plaatsten wij een I.M. voor deze activistische pater: I.M. Amado Römer

2012
Ieder jaar wordt een zanger of zangeres uitgenodigd om het volkslied van Curaçao te komen zingen bij de opening van de herdenking. In 2012 was dit de jonge, opkomende zanger Jermandy Damon, aangekondigd door ceremoniemeester de heer G. Bacilio:

2012 / 2013
Een andere steun en toeverlaat die ons ontviel was politicus Helmin Wiels.
In 2012 sprak hij bij de jaarlijkse herdenking deze woorden:

Een jaar later, op 5 mei 2013, werd hij op lafhartige wijze vermoord en plaatsten we ook voor hem een in memoriam: I.M. Helmin Wiels.

2010 / 2013
Naast de Aprilmoorden monumenten beheert de SEOC ook een monument voor de Surinaamse vakbondsman Louis Doedel, die zijn activistisch werk voor de arbeidersbeweging op Curaçao begon.
Het beeld werd in 2010 geplaatst op Kolebra Bèrdè, in 2013 gestolen, en nog datzelfde jaar kwam er een nieuw beeld. Bij de onthulling daarvan werd de muzikale omlijsting verzorgd door de dames van de Surinaamse zanggroep Sranan Rosoes:

2014
Ieder jaar worden er kransen gelegd bij de graven van de slachtoffers op Kolebra Bèrdè. Zo ook in 2014:

In de loop van de tijd ontpopte vakbondsman Wim van Lamoen zich als de lokale steunpilaar van de SEOC. In 2014 sprak hij bij de Aprilmoorden herdenking de volgende woorden:

2015
In 2015 werd in aanloop naar de 20 april herdenking een geheel nieuw monument geplaatst op de plaats delict: een enorm, geërodeerd rotsblok werd neergelegd op de plek waar vroeger het kamp Suffisant stond. Voorzien van een cementen voetbed en een plaquette ter nagedachtenis aan de gevallenen werd het monument bij de herdenking van 2015 onthuld door onder meer toenmalig minister van S.O.A.W., mevr. Larmonie:

SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks hield bij dezelfde gelegenheid deze speech:

2016
Ook in 2016 had de SEOC iets bijzonders op het programma staan voor de herdenking: de gehele gebeurtenis van de Aprilmoorden werd nagespeeld door Teatro KadaKen, op de historische plaats des onheils vlakbij het in 2015 daar onthulde monument.

Bij deze herdenking sprak ook de toenmalige premier Ben Whiteman enkele woorden, hier gemonteerd als collage door de vaste video man van de SEOC, Tico Vos:

2017
Met de jaarlijkse herdenkingen die al zo lang aan de gang waren en de steeds nauwere betrokkenheid van de Curaçaose overheid, kwam ook ieder jaar meer media aandacht op gang rond 20 april. Van alle artikelen die in 2017 verschenen presenteerden we op deze website een bloemlezing die we graag nogmaals onder uw aandacht brengen (klik op de foto om naar de mediapagina te gaan):

2018
Sinds 2016 organiseert de SEOC i.s.m. de regering van Curaçao ook een alternatieve 4 mei herdenking. Dit omdat de slachtoffers van de Aprilmoorden niet mee herdacht worden bij de officiële 4 mei herdenking omdat ze door de de Nederlandse overheid nog steeds niet als oorlogsslachtoffers erkend zijn. De SEOC blijft zich hiervoor hard maken. In 2018 kondigde Wim van Lamoen de alternatieve 4 mei herdenking aan in het TV-programma Telenotisia:

2019
Ook de Chinese gemeenschap op Curaçao is al jaren betrokken bij de Aprilmoorden herdenkingen. Vorig jaar sprak hun vertegenwoordiger Sing Pong Lee deze gedenkwaardige woorden (Papiaments):

TOT BESLUIT
We hopen volgend jaar weer te kunnen herdenken met de altijd vele belangstellenden, op de locaties van de monumenten en beide herdenkingsdata. Voor nu wensen we iedereen een goede gezondheid en een zinvolle besteding van de lock-down tijd toe.

Masha danki por su atension